Venkovní jednotky horizontální (výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Venkovní jednotky vertikální(výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Vnitřní vybavení kotelny


Tepelné čerpadlo 38 kW, plynový kotel 50 kW, nadřazená regulace

Kondenzace na venkovní jednotce tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Fototermické vakuové kolektory (Heat-pipe)


Solární ohřev teplé vody a přitápění

VÝHODY

Nízké provozní náklady - Oproti klasickým zdrojům tepla, kde musíte dodat více energie, než potřebujete (dáno účinností přeměny), je u tepelného čerpadla potřeba přibližně 1/3 energie. To znamená, že z každé dodané 1 kW v podobě elektrické energie, získáte cca 3 kW výkonu do Vašeho systému. Viz princip tepelného čerpadla


Nízké budoucí provozní náklady - Předpokládá se stejný či vyšší růst energií jako tomu je v posledních letech. Proto spotřebováním vždy jen 1/3 požadované energie stále více a více šetříte.


Úspora na elektrospotřebičích - Pořízením tepelného čerpadla máte nárok na zvýhodněnou sazbu elektrické energie D56d. To znamená nižší cenu za 1 kWh elektřiny a tím šetříte nejen na topení, ale také na všech elektrických spotřebičích v domácnostech.


Ekologie - Snížením spotřeby energie se snižuje i zátěž životního prostředí. Nedochází k lokálním exhalacím pevných částic (popílek, prach) a plynům, zejména oxidu uhličitého CO2.


Komfort - Celý otopný systém funguje plně automaticky. Zajišťuje komfortní teplotu v objektu tzv. tepelnou pohodu. Celý systém je možné monitorovat a ovládat přes internet.


Dotace - Jedná se o alternativní zdroje energie, který je dotačně podporován nebo se jeho podpora připravuje. Jedná se jak o statní tak o krajské čí městské dotační programy. O dotacích se dozvíte na stránkách SFŽP nebo na stránkách Vašeho krajského, městského nebo obecního úřadu.


ZPĚT

Mánesova 1447/25, 274 01 Slaný


Copyright © 2011 - 2014. All Rights Reserved. Complex Energy