Venkovní jednotky horizontální (výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Venkovní jednotky vertikální(výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Vnitřní vybavení kotelny


Tepelné čerpadlo 38 kW, plynový kotel 50 kW, nadřazená regulace

Kondenzace na venkovní jednotce tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Fototermické vakuové kolektory (Heat-pipe)


Solární ohřev teplé vody a přitápění

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ TEPELNÝCH ČERPADEL

Vzduch / voda - Odebírá teplo z okolního nebo odpadního vzduchu a předává ho do topné vody. Vzduchová tepelná čerpadla jsou dále rozdělena na splitová a kompaktní. U splitových jednotek je tepelné čerpadlo rozděleno na dvě části (venkovní a vnitřní). Venkovní jednotka může být tvořena samotným výparníkem a část kompresorová s kondenzátorem je umístěna ve vnitřní jednotce. Propojení splitových jednotek je provedeno Cu potrubím, kde teplonosnou látku tvoří chladivo. Z toho vychází jedna z výhod TČ, tedy nemožnost zamrznutí tohoto okruhu při dlouhodobém výpadku elektrické energie.


+ levná a rychlá instalace

+ jednoduchá legislativa

- "hlučnost"

- estetika

- nejnižší a nejvíce proměnlivý topný faktor (COP), potřeba bivalentního zdroje tepla_______________________________________________________________________________________________________

Voda / voda - Je odebíráno teplo z vody, která přímo protéká výměníkem na primární straně tepelného čerpadla. Pro zajištění dostatečného výkonu je zapotřebí velké množství protékající vody (málo vhodných míst).


+ nejvyšší topný faktor

- složitá legislativa

- nutnost dostatečného průtoku po celou dobu provozu, čerpací zkouška, stavba čerpací a vsakovací studny, stavební povolení


_______________________________________________________________________________________________________


Země / voda - Teplo je odebíráno z povrchové vrstvy zemského povrchu (zdroj energie - Slunce) nebo z jeho hloubky (zdroj energie - Země), vždy pomocí výměníků zhotovených obvykle z plastu, tzv. kolektorů. Primární okruh TČ je uzavřený a naplněný nemrznoucí směsí. Teplo je také předáváno do topné vody.


+ výborný stabilní topný faktor

+ méně namáhané díky stabilním podmínkám tzv. delší životnost

- vyšší pořizovací náklady způsobené výkopovými pracemi


Mánesova 1447/25, 274 01 Slaný


Copyright © 2011 - 2014. All Rights Reserved. Complex Energy