Venkovní jednotky horizontální (výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Venkovní jednotky vertikální(výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Vnitřní vybavení kotelny


Tepelné čerpadlo 38 kW, plynový kotel 50 kW, nadřazená regulace

Kondenzace na venkovní jednotce tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Fototermické vakuové kolektory (Heat-pipe)


Solární ohřev teplé vody a přitápění

MÝTY

Tepelné čerpadlo nedokáže vytopit celý dům - Obvykle se tepelné čerpadlo navrhuje na 70 - 100 % tepelné ztráty objektu. Pokud je v objektu instalovaná nízkoteplotní otopná soustava, tak TČ dokáže pokrýt cca 90 - 100 % potřebné energie. Zbytek energie, pokud je potřeba, je dodáván v podobě bivalentního (náhradního) zdroje tepla, nejčastěji elektrokotlem.

Tepelné čerpadlo je drahé a ekonomicky nenávratné - Tyto časy jsou již dávno pryč. Na to mají vliv dva faktory, ceny TČ obecně klesají a navíc klesají i tepelné ztráty objektů, které cca před 10 lety byly v průměru na 18 kW, dnes se rodinné domy pohybují okolo 8 kW. Investice do tepelného čerpadla se dle zkušeností z instalací pohybuje okolo 6 - 9 let v závislosti na výchozím stavu objektu a celkové spotřebě v domě. Rádi Vám uděláme cenovou nabídku a ekonomickou rozvahu.

Tepelné čerpadlo je hlučné - U námi používaných tepelných čerpadel vzduch-voda jsou výhradně použity nízkootáčkové ventilátory, tiché scroll kompresory eventuálně elektronicky řízené expanzní ventily eliminující hlučnost při změně chodu na odmrazování. Takto upravená TČ se pohybují se svou hlučností na rozmezí 40 - 50 dB (v závislosti na typu a výkonu). Tento hluk lze přirovnat nejtišším myčkám nádobí čí běžnému hovoru. Např. hlavní ulice mají až 80 dB.

Do skály se nedá vrtat - Je to právě naopak. Každý vrtař Vám potvrdí, že skála je mnohem lepší než sypká půda, která stále vrt zasypává a tudíž je nutné pažení. Ve skále se běžně vrtá okolo 100 m za den.

Kolektor vymrazí zem - Pokud je zemní kolektor správně nadimenzován (dostatečná plocha pro daný výkon) a umístěn ve správné hloubce k žádnému ovlivnění vegetace nedochází.

U nás je celou zimu -20 °C - To je zřejmě nejvíce rozšířený mýtus. Z grafů viz níže vyplývá, že průměrná denní teplota menší než -11°C je pouze 1 den v roce. V detailnějším pohledu zde uvádíme i průměrné hodinové teploty vzduchu, kde je vidět, že teplota v roce klesne pod hranici -10,5°C pouze na 140 h.


ZPĚT


Mánesova 1447/25, 274 01 Slaný


Copyright © 2011 - 2014. All Rights Reserved. Complex Energy