Venkovní jednotky horizontální (výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Venkovní jednotky vertikální(výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Vnitřní vybavení kotelny


Tepelné čerpadlo 38 kW, plynový kotel 50 kW, nadřazená regulace

Kondenzace na venkovní jednotce tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Fototermické vakuové kolektory (Heat-pipe)


Solární ohřev teplé vody a přitápění

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTICE

tepelné čerpadlo vs. kotel na tuhá paliva (uhlí) - pro objekt o tepelné ztrátě 10 kW

do výpočtu není zahrnuta "cena Vaší práce" - skládání, zatápění, přikládání, vynášení popela


VARIANTA č. 1

TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU ... 10 kW

potřeba tepla na vytápění ... 18 397 kWh/rok (18,397 MWh/rok)

potřeba tepla pro přípravu teplé vody ... 3 515 kWh

spotřeba ostatní elektřiny v domě ... 4 000 kWh/rok
CHCI KONKRÉTNÍ NABÍDKU VČETNĚ EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ

POZNÁMKY K VÝPOČTU

Výpočtová hodnota pro oblast -12°C

Roční energie potřebná pro udržení vnitřní tepelné pohody

Spotředa 40 l vody (55°C) na osobu a den (4 osoby)

Spotřebiče - pračka, lednička, TV atd. (úsporné řešení)výhřevnost 17,6 MJ/kg 

účinnost kotle 80 %

roční náklady na dopravu 1500 KčPředpokládaný meziroční nárůst cen elektřiny 7,8 % (průměrná hodnota za posledních 10 let)

absolutní nárůst cen s tepelným čerpadel oproti elektrokotli je výrazně menší

roční úspora

červeně označeno diskontovaná doba návratnosti                       kdy se "vrátí" investice (na konci 10. roku)

kolik peněz investice v průběhu let vydělá

Teoretický zisk investice po 10 letech používání na konci záruky = -3 010 Kč

Teoretický zisk investice po 20 letech používání              = 404 002 Kč


Mánesova 1447/25, 274 01 Slaný


Copyright © 2011 - 2014. All Rights Reserved. Complex Energy