Venkovní jednotky horizontální (výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Venkovní jednotky vertikální(výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Vnitřní vybavení kotelny


Tepelné čerpadlo 38 kW, plynový kotel 50 kW, nadřazená regulace

Kondenzace na venkovní jednotce tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Fototermické vakuové kolektory (Heat-pipe)


Solární ohřev teplé vody a přitápění

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTICE

tepelné čerpadlo vs. plynový kotel - pro objekt o tepelné ztrátě 10 kW

VARIANTA č. 1

TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU ... 10 kW

potřeba tepla na vytápění ... 18 397 kWh/rok (18,397 MWh/rok)

potřeba tepla pro přípravu teplé vody ... 3 515 kWh

spotřeba ostatní elektřiny v domě ... 4 000 kWh/rokCHCI KONKRÉTNÍ NABÍDKU VČETNĚ EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍPOZNÁMKY K VÝPOČTU

Výpočtová hodnota pro oblast -12°C

Roční energie potřebná pro udržení vnitřní tepelné pohody

Spotředa 40 l vody (55°C) na osobu a den (4 osoby)

Spotřebiče - pračka, lednička, TV atd. (úsporné řešení)


cena 1 kWh plynu dle ceníku Pražské plynárenské 

1,278 Kč/kWh, stálá platba Kč/měsíc

dohřev v zimních měsících - 10 % z dodané energiePředpokládaný meziroční nárůst cen elektřiny 7,8 % (průměrná hodnota za posledních 10 let)

absolutní nárůst cen s tepelným čerpadel oproti elektrokotli je výrazně menší

roční úspora

červeně označeno diskontovaná doba návratnosti                       kdy se "vrátí" investice (na přelomu mezi 6. a 7. rokem)

kolik peněz investice v průběhu let vydělá

Teoretický zisk investice po 10 letech používání na konci záruky = 144 649 Kč

Teoretický zisk investice po 20 letech používání              = 864 592 Kč


Mánesova 1447/25, 274 01 Slaný


Copyright © 2011 - 2014. All Rights Reserved. Complex Energy