Venkovní jednotky horizontální (výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Venkovní jednotky vertikální(výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Vnitřní vybavení kotelny


Tepelné čerpadlo 38 kW, plynový kotel 50 kW, nadřazená regulace

Kondenzace na venkovní jednotce tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Fototermické vakuové kolektory (Heat-pipe)


Solární ohřev teplé vody a přitápění

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTICE

tepelné čerpadlo vs. elektrokotel - vypracováno ve variantách pro čtyřčlenou rodinu s rodiným domem o tepelné ztrátě 6 - 14 kW

VARIANTA č. 1

TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU ... 6 kW

potřeba tepla na vytápění ... 13 798 kWh/rok (13,798 MWh/rok)

potřeba tepla pro přípravu teplé vody ... 3 515 kWh

spotřeba ostatní elektřiny v domě ... 4 000 kWh/rokElektrokotel
Kvalitní tepelné čerpadlo
Vytápění
33 626 Kč11 939 Kč
Ohřev vody
  8 566 Kč 3 041 Kč
Ostatní elektřina
  9 748 Kč 9 541 KčCELKEM
58 246 Kč30 449 Kč
ROČNÍ ÚSPORA VŮČI ELEKTROKOTLI
        0 Kč27 797 Kč

POZNÁMKY K VÝPOČTU

Výpočtová hodnota pro oblast -12°C

Roční energie potřebná pro udržení vnitřní tepelné pohody

Spotředa 40 l vody (55°C) na osobu a den (4 osoby)

Spotřebiče - pračka, lednička, TV atd. (úsporné řešení)


Námi montovaná KVALITNÍ TEPELNÁ ČERPADLA

ceny s DPH pro rok 2014 (sazba D45d resp. D56d)


Do celkové ceny zahrnuta platba za příkon (do 3x32A)

včetně daně za elektřinu 28,3 Kč/MWh

Celková cena elektřiny za rok a eventuální úspora

Výše investice ... 164 558 s DPH

cena obsahuje kompletní realizaci systému s tepelným čerpadlem včetně napojení na rozvody topení a vody, elektroinstalaci, revize, spuštění a dopravu (sestavíme Vám detailní nezávaznou nabídku)


CHCI KONKRÉTNÍ NABÍDKU VČETNĚ EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ
Předpokládaný meziroční nárůst cen elektřiny 7,8 % (průměrná hodnota za posledních 10 let)

absolutní nárůst cen s tepelným čerpadel oproti elektrokotli je výrazně menší

roční úspora

červeně označeno diskontovaná doba návratnosti                       kdy se "vrátí" investice (na přelomu mezi 5. a 6. rokem)

kolik peněz investice v průběhu let vydělá

Teoretický zisk investice po 10 letech používání na konci záruky = 234 322 Kč

Teoretický zisk investice po 20 letech používání              = 1 079 660 Kč

VARIANTA č. 2

TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU ... 10 kW

potřeba tepla na vytápění ... 13 798 kWh/rok (13,798 MWh/rok)

potřeba tepla pro přípravu teplé vody ... 3 515 kWh

spotřeba ostatní elektřiny v domě ... 4 000 kWh/rokElektrokotel
Kvalitní tepelné čerpadlo
Vytápění
44 844 Kč15 918 Kč
Ohřev vody
  8 566 Kč 3 041 Kč
Ostatní elektřina
  9 748 Kč 9 541 KčCELKEM
69 612 Kč34 485 Kč
ROČNÍ ÚSPORA VŮČI ELEKTROKOTLI
        0 Kč35 126 Kč


POZNÁMKY K VÝPOČTU

Výpočtová hodnota pro oblast -12°C

Roční energie potřebná pro udržení vnitřní tepelné pohody

Spotředa 40 l vody (55°C) na osobu a den (4 osoby)

Spotřebiče - pračka, lednička, TV atd. (úsporné řešení)


Námi montovaná KVALITNÍ TEPELNÁ ČERPADLA

ceny s DPH pro rok 2014 (sazba D45d resp. D56d)


Do celkové ceny zahrnuta platba za příkon (do 3x32A)

včetně daně za elektřinu 28,3 Kč/MWh

Celková cena elektřiny za rok a eventuální úspora


Výše investice ... 195 063 s DPH

cena obsahuje kompletní realizaci systému s tepelným čerpadlem včetně napojení na rozvody topení a vody, elektroinstalaci, revize, spuštění a dopravu (sestavíme Vám detailní nezávaznou nabídku)


CHCI KONKRÉTNÍ NABÍDKU VČETNĚ EKONOMICKÉHO ZHODNOCENÍ
Předpokládaný meziroční nárůst cen elektřiny 7,8 % (průměrná hodnota za posledních 10 let)

absolutní nárůst cen s tepelným čerpadel oproti elektrokotli je výrazně menší

roční úspora

červeně označeno diskontovaná doba návratnosti                       kdy se "vrátí" investice (na začátku 5. roku)

kolik peněz investice v průběhu let vydělá

Teoretický zisk investice po 10 letech používání na konci záruky = 308 991 Kč

Teoretický zisk investice po 20 letech používání              = 1 377 221 Kč


Mánesova 1447/25, 274 01 Slaný


Copyright © 2011 - 2014. All Rights Reserved. Complex Energy