Venkovní jednotky horizontální (výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Venkovní jednotky vertikální(výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Vnitřní vybavení kotelny


Tepelné čerpadlo 38 kW, plynový kotel 50 kW, nadřazená regulace

Kondenzace na venkovní jednotce tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Fototermické vakuové kolektory (Heat-pipe)


Solární ohřev teplé vody a přitápění

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ INVESTICE

Vyberte si typ porovnání

tepelné čerpadlo vs. elektrokotel


tepelné čerpadlo vs. plynový kotel


tepelné čerpadlo vs. kotel na tuhá paliva

TČ vzduch/voda vs. TČ země/voda


Mánesova 1447/25, 274 01 Slaný


Copyright © 2011 - 2014. All Rights Reserved. Complex Energy