Venkovní jednotky horizontální (výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Venkovní jednotky vertikální(výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Vnitřní vybavení kotelny


Tepelné čerpadlo 38 kW, plynový kotel 50 kW, nadřazená regulace

Kondenzace na venkovní jednotce tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Fototermické vakuové kolektory (Heat-pipe)


Solární ohřev teplé vody a přitápění

Vizualizaci používáme pro přehlednější znázornění systému investorovi popřípadě lze detailně navrhnout počty a rozložení daných komponentů včetně návrhu podpůrné konstrukce. Provádíme ji pomocí vytvoření 3D modelu, který umožňuje reálnou představu o budoucím provedení.

Ukázky:

 ZPĚT

Mánesova 1447/25, 274 01 Slaný


Copyright © 2011 - 2014. All Rights Reserved. Complex Energy