Venkovní jednotky horizontální (výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Venkovní jednotky vertikální(výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Vnitřní vybavení kotelny


Tepelné čerpadlo 38 kW, plynový kotel 50 kW, nadřazená regulace

Kondenzace na venkovní jednotce tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Fototermické vakuové kolektory (Heat-pipe)


Solární ohřev teplé vody a přitápění

Na základě projektové dokumentace objektu viz Obrázek 1 a skladeb jednotlivých konstrukcí je vytvořen 3D model umožňující výpočet tepelných ztrát pro každou místnost v objektu. Tento výpočet je nezbytný pro správné nadimenzování otopných ploch.
         
Výstupem tohoto projektu je například návrh podlahového topení se všemi specifikacemi:

   - rozteč potrubí
   - délka potrubí / délka potrubí od sběrače
   - typ potrubí
   - vytápěná plocha
   - požadovaná teplota vstupní otopné vody
   - požadovaný průtok otopné vody


                                 Celý projekt můžeme zrealizovat


 ZPĚT

Mánesova 1447/25, 274 01 Slaný


Copyright © 2011 - 2014. All Rights Reserved. Complex Energy