Venkovní jednotky horizontální (výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Venkovní jednotky vertikální(výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Vnitřní vybavení kotelny


Tepelné čerpadlo 38 kW, plynový kotel 50 kW, nadřazená regulace

Kondenzace na venkovní jednotce tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Fototermické vakuové kolektory (Heat-pipe)


Solární ohřev teplé vody a přitápění


Výkon tepelného zdroje se navrhuje na základě výpočtu tepelné ztráty za výpočtových venkovních teplot (např. Kladno te = -15 °C). Pro tento návrh postačuje výpočet tzv. obálkovou metodou, zajímá nás pouze celkový výkon, který je nutný do budovy dodávat, aby byla zachována tepelná pohoda v interiéru.

Výkon zdroje je poté zvolen na základě typu zdroje (tepelné čerpadlo, plynový kotel, kotel na biomasu atd.) a výkonových řad dodávaných výrobcem.

 ZPĚT

Mánesova 1447/25, 274 01 Slaný


Copyright © 2011 - 2014. All Rights Reserved. Complex Energy