Venkovní jednotky horizontální (výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Venkovní jednotky vertikální(výparníky)


Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 38 kW

Vnitřní vybavení kotelny


Tepelné čerpadlo 38 kW, plynový kotel 50 kW, nadřazená regulace

Kondenzace na venkovní jednotce tepelného čerpadla


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Fototermické vakuové kolektory (Heat-pipe)


Solární ohřev teplé vody a přitápění

INFORMACE O FIRMĚ 

Snahou Complex Energy je efektivní využívání energií jak v objektech pro bydlení, tak v průmyslových odvětvích. Cílem je poté energetická soběstačnost, která vede k trvalému udržitelnému rozvoji společnosti. V této myšlence nám pomáhají dlouholeté zkušenosti v oborech průmyslového řízení, technického zařízení budov, stavitelství, strojírenství a vlastní vývoj inteligentní regulace. Tyto obory jsme propojili pro získání komplexního návrhu a realizace řešení.

TZB - technická zařízení budov

Tato kategorie zahrnuje rozvody vody, kanalizace, plynu, topení, chladu a elektroinstalace. Naše systémy jsou navrženy a realizovány pro maximální komfort uživatelů při současném dodržení kvalitních materiálů a profesionální práce. 

"Správně fungující systém TZB člověk nevnímá, pokud mu plně slouží." 


TEA - technickoekonomické analýzy

Předpokladem kvalitní realizace s důrazem na finanční plánování je detailní návrh. Ke každému investičnímu záměru přistupujeme individuálně, protože finanční i časové investice vložené do kvalitního návrhu považujeme za několikanásobně zhodnocené při samotné realizaci i provozu. Na základě empirických znalostí podpořenými matematickými modely a výpočty Vám vypracujeme návrh optimálního řešení. Rádi Vám pomůžeme rozvíjet Vaši myšlenku.


MaR - měření a regulace

Naším cílem v této oblasti je praktická realizace moderního způsobu využívání energie. Jedním ze způsobů je inteligentní řízení budov, které je nutnou podmínkou pro efektivní využívání zdrojů tepla a chladu včetně distribuce energonositelů. Další součástí nového trendu ve stavebnictví je docílení úplné nebo částečné energetické soběstačnosti objektu. Toho docilujeme vlastní výrobou elektrické energie pomocí fotovoltaických systémů, větrných a vodních mikroelektráren.


Mánesova 1447/25, 274 01 Slaný


Copyright © 2011 - 2014. All Rights Reserved. Complex Energy